Wprowadzone przez a.mielczarek@zgd.com.pl

Zakończenie pracy Biura Projektu w Jaworznie

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu 15 lutego 2019 r. Biuro Projektu w Jaworznie zakończyło pracę. Spowodowane jest to faktem, że zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w tym samym dniu Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. zakończyła działania merytoryczne w projekcie. Do końca bieżącego miesiąca prowadzone będą jeszcze działania zmierzające do całościowego rozliczenia udzielonego Państwu wsparcia. Pytania i korespondencję w sprawie projektu proszę kierować bezpośrednio do pana Arkadiusza Mielczarka.… Czytaj więcej Zakończenie pracy Biura Projektu w Jaworznie

Zakończenie projektu.

Szanowni Państwo. Informujemy, że w najbliższych dniach otrzymają Państwo informację dotyczącą konieczności zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w projekcie. Dlatego też prosimy o uważne sprawdzanie swojej poczty elektronicznej oraz korespondencji tradycyjnej. Jednocześnie informujemy, że Biuro Projektu w Jaworznie zostaje zamknięte w dniu zakończenia projektu – czyli w dniu 15 lutego 2019 r.  Po upływie tego terminu wszelkie spóźnione rozliczenia lub wyjaśnienia będą musiały być finalizowane w siedzibie Zachodniopomorskiej… Czytaj więcej Zakończenie projektu.

Informacje dotyczące rozliczania w projekcie.

Szanowni Państwo. Jak Państwo wiedzą, już niedługo nasz projekt dobiegnie końca. Cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do tego momentu razem z Państwem i mam nadzieję, że będą nas Państwo wspominali dobrze. Przed nami wszystkimi zostały jednak ostatnie działania w projekcie związane z jego rozliczeniem i zamknięciem. W związku z powyższym informuję Państwa, że macie Państwo obowiązek dokonać rozliczenia wydatków w terminie 30 dni od daty zakończenia wydatkowania,… Czytaj więcej Informacje dotyczące rozliczania w projekcie.

Lista ostateczna przedłużonego wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA z dnia 04 czerwca 2018 r. Numery wniosków na liście są zgodne z numerami, które otrzymaliście Państwo w informacji mailowej z dnia 24 maja 2018 r. Kwota wsparcia, nie uwzględniająca odwołań, także znajduje się w mailu z dnia 25.05.2018 r. Ci z Państwa, którzy odwoływali się od oceny merytorycznej zostaną powiadomieni o decyzji Komisji osobnym mailem. Informujemy również,… Czytaj więcej Lista ostateczna przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy WSTĘPNĄ LISTĘ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 24 maja 2018 r. Wszyscy Państwo otrzymają maila z indywidualną informacją o uzyskanym wyniku  wraz z numerem Państwa wniosku oraz zostaną Państwo poinformowani o możliwości i sposobie podpisywania umów. UWAGA! Numery wniosków na liście są różne od numerów, które były nadane umowom o wsparcie finansowe, umowom o podstawowe wsparcie pomostowe lub formularzom rekrutacyjnym… Czytaj więcej Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Informacja o doradztwie specjalistycznym

Szanowni Państwo. Informujemy o najbliższych terminach oraz miejscach doradztwa specjalistycznego – indywidualnego dla Uczestników projektu. 1. 28.05.2018 godz: 08:00-11:00 ZDZ Bielsko Biała ul. Dworkowa 5 2. 29.05.2018 godz. 08:00-11:00 Oświata Katowice ul. Korfantego 141 2. 30.05.2018 godz. 08:00-11:00 RINO Gliwice przy ul. Kozielska 13/1 Kolejne terminy oraz miejsca spotkań indywidualnych będą ustalane w trybie pracy bieżącej i dostosowywane do Państwa potrzeb.

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków na udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Termin zakończenia naboru wyznaczony zostaje na dzień 7 maja 2018 r. (UWAGA: WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 25 KWIETNIA 2018 r.)   DOKUMENTY KONIECZNE DO ZŁOŻENIA: Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się  przedłużone wsparcie pomostowe finansowe obejmuje: wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik… Czytaj więcej Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe.

Informacja o zmianie Biura Projektu.

Szanowni Uczestnicy. Informujemy, że nowe Biuro Projektu znajduje się w Jaworznie. BIURO JAWORZNO: Ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno (Budynek GRUPY CARGO pok.2.05) (SIEDZIBA FIRMY: Łętowski CONSULTING) W najbliższym czasie otrzymacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące osób i kontaktów, które zajmować się będą sprawami Projektu. Na razie prosimy wszystkie sprawy, jak do tej pory, ustalać i konsultować z Biurem Projektu w Szczecinie.

POMOC w rozliczeniu WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Działając w celu usprawnienia procesu rozliczania przyznanego wsparcia pomostowego, przekazujemy Państwu informacje o sposobie i trybie rozliczania udzielonej pomocy. Okres rozliczeniowy. 1.1.. Okresem rozliczeniowym wsparcia pomostowego Uczestnika jest miesiąc. 1.2. Miesiąc liczony jest od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika, do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu. Np. dla osoby, która rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 14.12.2017 r. okresy rozliczeniowe wyglądać będą następująco: 1 miesiąc… Czytaj więcej POMOC w rozliczeniu WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Pomoc w rozliczeniu dotacji.

Szanowni Państwo. W załączeniu zamieszczamy plik EXCEL rozliczenia z uwagami (na czerwono), jak go wypełnić, aby Państwa sprawozdanie było pozytywnie przyjęte. Możecie Państwo skorzystać z jego zakresu lub przygotować Sprawozdanie zgodnie ze swoją wykładnią. Najważniejsze jest to, aby dokument odpowiadał faktycznie poniesionym przez Państwa wydatkom i zachował spójność z ocenionym biznes – planem. Warto zadbać o to, aby numeracja poszczególnych pozycji były ze sobą spójne.… Czytaj więcej Pomoc w rozliczeniu dotacji.