Wprowadzone przez a.mielczarek@zgd.com.pl

Lista ostateczna przedłużonego wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA z dnia 04 czerwca 2018 r. Numery wniosków na liście są zgodne z numerami, które otrzymaliście Państwo w informacji mailowej z dnia 24 maja 2018 r. Kwota wsparcia, nie uwzględniająca odwołań, także znajduje się w mailu z dnia 25.05.2018 r. Ci z Państwa, którzy odwoływali się od oceny merytorycznej zostaną powiadomieni o decyzji Komisji osobnym mailem. Informujemy również,… Czytaj więcej Lista ostateczna przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy WSTĘPNĄ LISTĘ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 24 maja 2018 r. Wszyscy Państwo otrzymają maila z indywidualną informacją o uzyskanym wyniku  wraz z numerem Państwa wniosku oraz zostaną Państwo poinformowani o możliwości i sposobie podpisywania umów. UWAGA! Numery wniosków na liście są różne od numerów, które były nadane umowom o wsparcie finansowe, umowom o podstawowe wsparcie pomostowe lub formularzom rekrutacyjnym… Czytaj więcej Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Informacja o doradztwie specjalistycznym

Szanowni Państwo. Informujemy o najbliższych terminach oraz miejscach doradztwa specjalistycznego – indywidualnego dla Uczestników projektu. 1. 28.05.2018 godz: 08:00-11:00 ZDZ Bielsko Biała ul. Dworkowa 5 2. 29.05.2018 godz. 08:00-11:00 Oświata Katowice ul. Korfantego 141 2. 30.05.2018 godz. 08:00-11:00 RINO Gliwice przy ul. Kozielska 13/1 Kolejne terminy oraz miejsca spotkań indywidualnych będą ustalane w trybie pracy bieżącej i dostosowywane do Państwa potrzeb.

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków na udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Termin zakończenia naboru wyznaczony zostaje na dzień 7 maja 2018 r. (UWAGA: WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 25 KWIETNIA 2018 r.)   DOKUMENTY KONIECZNE DO ZŁOŻENIA: Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się  przedłużone wsparcie pomostowe finansowe obejmuje: wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik… Czytaj więcej Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe.

Informacja o zmianie Biura Projektu.

Szanowni Uczestnicy. Informujemy, że nowe Biuro Projektu znajduje się w Jaworznie. BIURO JAWORZNO: Ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno (Budynek GRUPY CARGO pok.2.05) (SIEDZIBA FIRMY: Łętowski CONSULTING) W najbliższym czasie otrzymacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące osób i kontaktów, które zajmować się będą sprawami Projektu. Na razie prosimy wszystkie sprawy, jak do tej pory, ustalać i konsultować z Biurem Projektu w Szczecinie.

POMOC w rozliczeniu WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Działając w celu usprawnienia procesu rozliczania przyznanego wsparcia pomostowego, przekazujemy Państwu informacje o sposobie i trybie rozliczania udzielonej pomocy. Okres rozliczeniowy. 1.1.. Okresem rozliczeniowym wsparcia pomostowego Uczestnika jest miesiąc. 1.2. Miesiąc liczony jest od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika, do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu. Np. dla osoby, która rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 14.12.2017 r. okresy rozliczeniowe wyglądać będą następująco: 1 miesiąc… Czytaj więcej POMOC w rozliczeniu WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Pomoc w rozliczeniu dotacji.

Szanowni Państwo. W załączeniu zamieszczamy plik EXCEL rozliczenia z uwagami (na czerwono), jak go wypełnić, aby Państwa sprawozdanie było pozytywnie przyjęte. Możecie Państwo skorzystać z jego zakresu lub przygotować Sprawozdanie zgodnie ze swoją wykładnią. Najważniejsze jest to, aby dokument odpowiadał faktycznie poniesionym przez Państwa wydatkom i zachował spójność z ocenionym biznes – planem. Warto zadbać o to, aby numeracja poszczególnych pozycji były ze sobą spójne.… Czytaj więcej Pomoc w rozliczeniu dotacji.

Koniec pracy Biura Projektu w Gliwicach.

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu 28 lutego 2018 r. Biuro Projektu w Gliwicach kończy swoją działalność. W związku z powyższym, od dnia 1 marca 2018 r. do dnia otrzymania innych wytycznych w tej kwestii, wszystkie sprawy należy kierować do pana Arkadiusza Mielczarka, pracownika Biura Projektu w Szczecinie. Adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. Al. Powstańców Wielkopolskich 33 70-111 Szczecin A sprawy bieżące związane z obsługą korespondencji i Uczestników można… Czytaj więcej Koniec pracy Biura Projektu w Gliwicach.

Ostateczna lista przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy LISTĘ OSTATECZNĄ WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 08 lutego 2018 r. Uwzględnia ona przeprowadzoną procedurę odwoławczą i zgłoszone w ramach niej protesty. Ocena po procedurze odwoławczej jest oceną ostateczną od której, zgodnie z Regulaminem, nie przysługuje już odwołanie. W sprawie ustalenia terminów i sposobu podpisywania umów będą się z Państwem kontaktować indywidualnie pracownicy Biura Projektu. UWAGA! Numery wniosków na Podstawowej liście… Czytaj więcej Ostateczna lista przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego

Oznaczenia prowadzonej działalności

Szanowni Państwo. W związku z obowiązkiem zawartym w paragrafie 10 – Obowiązki informacyjne zawartej pomiędzy nami Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno – promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej Umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których… Czytaj więcej Oznaczenia prowadzonej działalności