Wprowadzone przez a.mielczarek@zgd.com.pl

Ostateczna lista przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy LISTĘ OSTATECZNĄ WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 08 lutego 2018 r. Uwzględnia ona przeprowadzoną procedurę odwoławczą i zgłoszone w ramach niej protesty. Ocena po procedurze odwoławczej jest oceną ostateczną od której, zgodnie z Regulaminem, nie przysługuje już odwołanie. W sprawie ustalenia terminów i sposobu podpisywania umów będą się z Państwem kontaktować indywidualnie pracownicy Biura Projektu. UWAGA! Numery wniosków na Podstawowej liście… Czytaj więcej Ostateczna lista przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego