Wprowadzone przez a.mielczarek@zgd.com.pl

Koniec pracy Biura Projektu w Gliwicach.

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu 28 lutego 2018 r. Biuro Projektu w Gliwicach kończy swoją działalność. W związku z powyższym, od dnia 1 marca 2018 r. do dnia otrzymania innych wytycznych w tej kwestii, wszystkie sprawy należy kierować do pana Arkadiusza Mielczarka, pracownika Biura Projektu w Szczecinie. Adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. Al. Powstańców Wielkopolskich 33 70-111 Szczecin A sprawy bieżące związane z obsługą korespondencji i Uczestników można… Czytaj więcej Koniec pracy Biura Projektu w Gliwicach.

Ostateczna lista przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy LISTĘ OSTATECZNĄ WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 08 lutego 2018 r. Uwzględnia ona przeprowadzoną procedurę odwoławczą i zgłoszone w ramach niej protesty. Ocena po procedurze odwoławczej jest oceną ostateczną od której, zgodnie z Regulaminem, nie przysługuje już odwołanie. W sprawie ustalenia terminów i sposobu podpisywania umów będą się z Państwem kontaktować indywidualnie pracownicy Biura Projektu. UWAGA! Numery wniosków na Podstawowej liście… Czytaj więcej Ostateczna lista przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego

Oznaczenia prowadzonej działalności

Szanowni Państwo. W związku z obowiązkiem zawartym w paragrafie 10 – Obowiązki informacyjne zawartej pomiędzy nami Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno – promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej Umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których… Czytaj więcej Oznaczenia prowadzonej działalności