Wprowadzone przez k.rzeczkowska@zgd.com.pl

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy LISTĘ WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 02 lutego 2018 r. Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku oraz zostaniecie poinformowani o trybie i sposobie podpisywania umów. UWAGA! Numery wniosków na Podstawowej liście są różne od numerów, które były nadane umowom o wsparcie finansowe lub formularzom rekrutacyjnym i wynikają z kolejności składania wniosków o wsparcie pomostowe do Biura Projektu.