Lista Rankingowa

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji , które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną i tym samym zostały zaakceptowane do realizacji.

Osoby te, zostaną zaproszone do podpisania umowy na otrzymanie dotacji.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery  wniosków na Podstawowej liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym. 

LISTA RANKINGOWA

LISTA RANKINGOWA

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

Szanowni Państwo,
Wnioski o przyznanie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) będą przyjmowane w Biurze projektu (ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice) od 12 października do 09 listopada 2017 roku.
Biznesplan wraz z szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego należ złożyć w dwóch egzemplarzach, pozostałe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w §4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Informacja o wynikach postępowania nr 03/WS/2017

Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o wynikach postępowania nr 03/WS/2017 – oficerowie dotacyjni.

notatka- zapytanie OD

Informacja o wyniku postępowania nr 03/WS/2017

Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o wynikach postępowania nr 03/WS/2017.
informacja- zapytanie trenerzy

Wyniki procesu rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę osób, które zakwalifikowały się do projektu:

Lista Rankingowa Kobiety

Lista Rankingowa Mężczyźni

Lista po ocenie merytorycznej

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę osób, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną formularza rekrutacyjnego:
lista po ocenie merytorycznej

Szacowanie wartości zamówienia – trenerzy i doradcy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania o ofert cenowych do dnia 10.07.2017 do godz. 12:00

Szacowanie wartości zamówienia doradca trener

 

Biuro projektu nieczynne w dniu 16.06.2017r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Biuro projektu będzie zamknięte w dniu 16 czerwca 2017 r.

Rekrutacja do projektu przedłużona do 30 czerwca 2017r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż przedłużony został termin naboru dokumentów w ramach projektu do dnia 30 czerwca 2017.

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumentów jakie należy złożyć na etapie rekrutacji można uzyskać w biurze projektu.

Zapraszamy do kontaktu.

Przedłużenie naboru dokumentów rekrutacyjnych do 14 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż przedłużony został termin naboru dokumentów w ramach projektu do dnia 14 czerwca 2017.

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumentów jakie należy złożyć na etapie rekrutacji można uzyskać w biurze projektu.

Zapraszamy do kontaktu.