Lista ostateczna przedłużonego wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo.

Poniżej publikujemy OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA z dnia 04 czerwca 2018 r.

Numery wniosków na liście są zgodne z numerami, które otrzymaliście Państwo w informacji mailowej z dnia 24 maja 2018 r. Kwota wsparcia, nie uwzględniająca odwołań, także znajduje się w mailu z dnia 25.05.2018 r.

Ci z Państwa, którzy odwoływali się od oceny merytorycznej zostaną powiadomieni o decyzji Komisji osobnym mailem.

Informujemy również, że w dniach 12-13 czerwca 2018 r. w Biurze Projektu w Jaworznie będą z Państwem podpisywane umowy o przedłużone wsparcie pomostowe.

W najbliższym czasie pracownicy Biura Projektu ustalą z Państwem indywidualnie termin oraz godzinę spotkania tak, aby usprawnić proces zawierania umów.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz