Oznaczenia prowadzonej działalności

Szanowni Państwo.

W związku z obowiązkiem zawartym w paragrafie 10 – Obowiązki informacyjne zawartej pomiędzy nami Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno – promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej Umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.

W niniejszej aktualności Beneficjent udostępnia Uczestnikowi projektu obowiązujące loga i logotypy do oznaczenia przez niego prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszą Umową.

  • małe naklejki – prosimy umieszczać na zakupionym sprzęcie
  • większa – to tablica informacyjna, po wydrukowaniu – prosimy o umieszczenie w Państwa biurze lub miejscu prowadzenia działalności.

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie stosowania oznaczeń prosimy kontaktować się z Biurem Projektu w Gliwicach lub Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o. o. w Szczecinie.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz