Pomoc w rozliczeniu dotacji.

Szanowni Państwo.

W załączeniu zamieszczamy plik EXCEL rozliczenia z uwagami (na czerwono), jak go wypełnić, aby Państwa sprawozdanie było pozytywnie przyjęte. Możecie Państwo skorzystać z jego zakresu lub przygotować Sprawozdanie zgodnie ze swoją wykładnią. Najważniejsze jest to, aby dokument odpowiadał faktycznie poniesionym przez Państwa wydatkom i zachował spójność z ocenionym biznes – planem. Warto zadbać o to, aby numeracja poszczególnych pozycji były ze sobą spójne.

Pamiętajcie Państwo, że możecie dodawać liczbę wierszy w zależności od Państwa potrzeb.

Przypominamy, że poza tym dokumentem składacie Państwo także załącznik nr 15 – Oświadczenie o wydatkowaniu środków.

Najważniejsze zasady, które należy spełnić:

  1. Zgodność pozycji (nazwy, ilość) z tymi podanymi w Harmonogramie – warto prowadzić jednolitą numerację.
  2.  Proszę zwrócić uwagę na to, aby wpisać prawidłowe daty i numery dokumentów.
  3. Proszę zwrócić uwagę na to, aby w ZGD Sp. zo. o. złożyć dokumenty opatrzone odpowiednią datą i Państwa podpisem. Przypominamy, że dla bezpieczeństwa można wysyłać sprawozdanie bezpośrednio do Szczecina. Koszt usług pocztowych jest kosztem kwalifikowalnym w zakresie środków ze wsparcia pomostowego.

Przypominam, że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w harmonogramie wymagało pisemnej zgody ze strony Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o. o.

 

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz