TERMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

Szanowni Państwo,
Wnioski o przyznanie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) będą przyjmowane w Biurze projektu (ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice) od 12 października do 09 listopada 2017 roku.
Biznesplan wraz z szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego należ złożyć w dwóch egzemplarzach, pozostałe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w §4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz