Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo.

Poniżej publikujemy WSTĘPNĄ LISTĘ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 24 maja 2018 r.

Wszyscy Państwo otrzymają maila z indywidualną informacją o uzyskanym wyniku  wraz z numerem Państwa wniosku oraz zostaną Państwo poinformowani o możliwości i sposobie podpisywania umów.

UWAGA! Numery wniosków na liście są różne od numerów, które były nadane umowom o wsparcie finansowe, umowom o podstawowe wsparcie pomostowe lub formularzom rekrutacyjnym i wynikają z kolejności składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz