Wyniki oceny merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo.

Poniżej publikujemy LISTĘ WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 02 lutego 2018 r.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku oraz zostaniecie poinformowani o trybie i sposobie podpisywania umów.

UWAGA! Numery wniosków na Podstawowej liście są różne od numerów, które były nadane umowom o wsparcie finansowe lub formularzom rekrutacyjnym i wynikają z kolejności składania wniosków o wsparcie pomostowe do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz